Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Osnovni sud u
Mrkonjić Gradu

 

POR_LBL_ADRESAR_INS_TITLE

POR_LBL_VRSTA_INSTITUCIJE
POR_LBL_NAZIV_INSTITUCIJE
POR_LBL_ENTITET
 

 

POR_REZULTATI_PRETRAGE

print
> Osnovni sud u Mrkonjić Gradu

Naziv suda : Osnovni sud u Mrkonjić Gradu

Predsjednik suda : Dražen Vulin

Sekretar suda : Božana Šmanja

Adresa : Stojana Jankovića 1, 70260 Mrkonjić Grad

Telefon : 050 211 316 i 050 211 064 - Centrala

Telefon : 050 214 328 - Pisarnica

Telefon : 050 212 805 - Šef računovodstva

Telefaks : 050 212 805 - Šef računovodstva

Telefaks : 050 214 328 - Pisarnica

Elektronska pošta : ossud-mrkonjicgrad@pravosudje.ba

Web stranica : https://ossud-mrkonjicgrad.pravosudje.ba

Radno vrijeme : 07:00 - 15:00

Potvrde koje se mogu dobiti u sudu : Uvjerenje da se ne vodi krivični postupak, Uvjerenje da se ne vodi prekršajni postupak, Uvjerenje da nije izrečena zaštitna mjera Zabrana obavljanja djelatnosti, Uvjerenja za učešće na tenderu iz člana 23. stav 1. tačke c. i d. Zakona o javnim nabavkama BiH. Uvjerenja se izdaju u prijemnoj kancelariji suda (soba broj 1) koja se nalazi u prizemlju zgrade suda.

Osoba za odnose s javnošću : Božana Šmanja

Kontakt telefon za odnose s javnošću : 050/211-316, lokal 117

Kontakt e-mail za odnose s javnošću : bozana.smanja@pravosudje.ba