Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Portal pravosuđa
Bosne i Hercegovine

Izvještaj o napretku BiH u 2011. godini

Od marta 2002., Komisija je redovno izvještavala Vijeće i Parlament o napretku koji su postigle države regiona Zapadnog Balkana. Ovaj izvještaj o napretku uglavnom slijedi strukturu izvještaja kao i prethodnih godina.

Izvještaj:

  • ukratko opisuje odnose između Bosne i Hercegovine i Unije,
  • analizira situaciju u Bosni i Hercegovini u pogledu političkih kriterija za članstvo,
  • analizira situaciju u Bosni i Hercegovini na osnovu ekonomskih kriterija za članstvo,
  • daje pregled sposobnosti Bosne i Hercegovine da provodi evropske standarde, odnosno da postepeno usklađuje svoje zakonodavstvo i politike sa acquis-em, u skladu sa Privremenim sporazumom/Sporazumom o stabilizaciji i pridruživanju i prioritetima Evropskog partnerstva.

Ovaj izvještaj obuhvata period od oktobra 2010. do septembra 2011. Napredak se mjeri na osnovu donesenih odluka, usvojenih zakona i provedenih mjera. U pravilu, zakoni ili mjere koje su pripremljene ili čekaju usvajanje u parlamentu, nisu uzete u obzir. Ovakav pristup osigurava jednak tretman u svim izvještajima i omogućava objektivnu procjenu.

Izvještaj se zasniva na mnogim izvorima. Kao i obično, oni uključuju priloge vlasti Bosne i Hercegovine i država članica EU, izvještaje Evropskog parlamenta, te informacije raznih međunarodnih i nevladinih organizacija.

Komisija je iznijela detaljne zaključke o Bosni i Hercegovini u posebnom saopštenju o proširenju , na osnovu tehničke analize koja je sadržana u ovom izvještaju.

U sklopu ovog izvještaja dio koji detaljnije opisuje stanje u pravosudnom sistemu BiH nalazi se na stranicama 10, 11 i 12.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom.
Dostupna je i na: Engleskom.

Povratak na vrh