Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Portal pravosuđa
Bosne i Hercegovine

Informacija o početku primjene Modula za izdavanje uvjerenja o vođenju/nevođenju krivičnog postupka u svim prvostepenim sudovima u BiH

09.06.2017.

Modul za izdavanje uvjerenja o vođenju/nevođenju krivičnog postupka (u nastavku Modul) započeo je sa primjenom 03.04.2017.godine u svim prvostepenim sudovima u BiH. Putem ovog Modula uvjerenje se izdaje u općinskom/osnovnom sudu prema mjesta prebivališta podnosioca zahtjeva, odnosno sjedišta za sva pravna lica, te boravišta za sva strana fizička lica.

Zahtjev za izdavanje uvjerenja kao i sam obrazac uvjerenja propisan je Pravilnikom o unutrašnjem sudskom poslovanju Federacije BiH i Brčko distrikta BiH te Pravilnikom o unutrašnjem sudskom poslovanju Republike Srpske. Obrazac zahtjeva moguće je pronaći u zgradi općinskog/osnovnog suda mjesta prebivališta odnosno boravišta, te je potrebno nakon što se isti popuni i uplati sudska taksa predati na pisarnu suda. Sudska taksa za podnošenje zahtjeva regulisana je važećim zakonima o sudskim taksama kantona u FBiH, Zakonom o sudskim taksama RS i Zakonom o sudskim taksama Brčko distrikta BiH. Pretraga se obavlja putem nove verzije CMS sistema, a ista obuhvata sve eventualne krivične postupke koji se protiv date osobe vode pred sudovima u BiH.

Treba istaći da ovakav način izdavanja uvjerenja predstavlja značajnu kako vremensku tako i materijalnu uštedu za sve podnosioce zahtjeva imajući u vidu veličinu pojedinih kantona odnosno okruga te shodno tome i udaljenost pojedinih kantonalnih/okružnih sudova od mjesta prebivališta podnosioca zahtjeva koji su prethodno izdavali ova uvjerenja. Dodatna olakšica za sve podnosioce zahtjeva svakako je i činjenica da svi sudovi u čijem sastavu egzistiraju i izdvojena odjeljenja mogu uvjerenje o vođenju/nevođenju krivičnog postupka izdavati i u ovim odjeljenjima bez potrebe dolaska osobe u sjedište suda.


 - KRAJ  -


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh