Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

Sudovi u BiH u prvih šest mjeseci realizirali plan u očekivanom procentu

28.08.2017.

(Projekat unapređenja efikasnosti pravosuđa II)

U periodu od 1.1.-30.6.2017.godine sudovi u Bosni i Hercegovini su riješili 101.769  najstarijih predmeta predviđenih za rješavanje u planovima rješavanja predmeta.
U planovima sudovi su obuhvatili 164.484 najstarijih predmeta, od čega su realizirali 62% plana, što je za 2% više u odnosu na isti period 2016.godine.

U prilogu je prikazan sumarni pregled realizacije planova na nivou suda, po godini iniciranja predmeta za period 01.01.- 30.06.2017. godine, a na osnovu podataka koji su bili predmet analize. Od prvostepenih sudova, Općinskih, Osnovnih i Okružnih privrednih sudova se očekivalo da u prvih šest mjeseci ostvare minimalno 50% svojih planova, dok je analiza pokazala  da su svi prvostepeni sudovi – Općinski, Osnovni i Okružni privredi sudovi realizirali plan u jednakom ili većem procentu od očekivanog za prva šest mjeseca 2017.godine, te u prosjeku ostvarili 58% plana. Pored prvostepenih sudova, sudovi viših instanci su imali veoma uspješnu realizaciju svojih planova. U prvih šest mjeseci su riješili 96% predmeta predviđenih planom.

Stalna komisija za efikasnost sudova Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine vrši redovno praćenje procesa rješavanja predmeta u okviru planova.

Svi sudovi u BiH imaju obavezu da sačine plan rješavanja predmeta u skladu sa odredbama Uputstva za izradu planova za rješavanje predmeta a koje je usvojeno na sjednici VSTV BiH održanoj 21. i 22. januara 2015. godine.

Implementacija ove aktivnost se započela provoditi od 2010. godine u okviru Projekta podrške pravosuđu financiranom iz sredstava IPA 2009 i IPA 2010 Evropske unije, a nastavljena je u okviru Projekta unapređenja efikasnosti pravosuđa kojeg financiraju Kraljevina Norveška i Švedska. Zahvaljujući angažmanu VSTV BiH i sudova, te podršci donatora došlo je do smanjenja broja neriješenih starih predmeta, što je značajno doprinijelo povećanju efikasnosti sudova, a samim tim i pravosuđa u cjelini. Od 2010. godine do danas sudovi su u okviru planova riješili 759.659 najstarijih predmeta što svakako utiče i na smanjenje ukupnog broja neriješenih predmeta u sudovima.

Za više informacija molimo da se obratite Kabinetu Predsjedništva na telefone 033 707 594 ili mobilni telefon 061 131 785.

 

-KRAJ-


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateći dokumenti

Realizacija Juni 2017 objava