Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Osnovni sud u
Mrkonjić Gradu

Sedmica sudske nagodbe u sudovima u BiH od 16.-27.aprila 2018.godine

14.03.2018.

U skladu sa zaključkom Stalne komisije za efikasnost i kvalitet sudova Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine (u nastavku: Stalna komisija VSTV-a BiH), aktivnost "Sedmice sudske nagodbe" se od 2018. godine provodi kvartalno u svim sudovima u BiH. Kao i do sada, sudovi imaju obavezu da u odabranom periodu zakažu ročišta u što većem broju predmeta u kojima postoji mogućnost sklapanja sudske nagodbe, te da se stranke što aktivnije upute da riješe predmete na ovaj način. Period implementacije naredne aktivnosti je 16.-27. april 2018. godine. Do sada su aktivnosti "Sedmice sudske nagodbe" dale dobre rezultate, te je primjetna pojačana aktivnost sudova u periodu njihove implementacije. Tako je rezultat prve aktivnosti (oktobar 2016.godine) bio 833 sudskih nagodbi, rezultat druge (april 2017. godine) 697 nagodbi, a rezultat treće aktivnosti (novembar 2017. godine) bio je 576 nagodbi. Iako je taj broj u opadanju, on iznosi znatno više od mjesečnog prosjeka zaključenih sudskih nagodbi u ostalim periodima.Podsjećamo da obaveza na promociju mirnih načina rješavanja sporova proističe iz strateških dokumenata za bh. pravosuđe, kao što je Strategija za reformu sektora pravde (2014. - 2018.) i preporuke Strukturalnog dijaloga o pravosuđu između BiH i Evropske unije. Stoga, aktivnosti u vezi mirnih načina rješavanja sporova predstavljaju i strateško opredjeljenje VSTV-a BiH.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

Prateći dokumenti

Obavijest za stranke

Prateće fotografije

Legal-3.jpg