Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Osnovni sud u
Mrkonjić Gradu

Zaključak o prekidu javne nabavke

10.09.2020.

Prekida se postupak Konkurentskog zahtjeva za dostavu ponuda za nabavku 6.000 I lož ulja, za potrebe osnovnog suda u Mrkonjid Gradu, broj: 075-0-su-20-000 313 od 4.9.2020. godine, broj obavještenja o nabavci: 2771-7-l-5-3-2120, do donosenja odluke po žalbi.


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh