Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Visoko sudsko i tužilačko vijeće
Bosne i Hercegovine

 

Aktuelnosti

Međunarodni dan Roma – Jednak pristup pravdi svih građana

Romi u Bosni i Hercegovini i danas se suočavaju s kršenjem njihovih osnovnih prava, a Međunarodni dan Roma, koji se obilježava 8. aprila, služi kao podsjetnik na neophodnost osiguravanja boljeg pristupa u ostvarivanju njihovih socijalnih, ekonomskih i kulturnih prava, te prava na jednak pristup pravdi.

08.04.2021.

Posjeta ambasadorice Francuske predsjedniku VSTV-a BiH

Predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine Halil Lagumdžija primio je u nastupnu posjetu NJ.E. Christine Toudic ambasadoricu Republike Francuske u Bosni i Hercegovini.

01.04.2021.

Kroz saradnju sa poslovnom zajednicom do popularizacije alternativnog rješavanja sporova 01.04.2021.

On-line sastanci VSTV-a sa predstavnicima Generalne direkcije za pravdu i prava korisnika i Zajedničke službe vanjskih poslova EK 30.03.2021.

On-line sastanak VSTV-a sa visokim zvaničnicima Evropske komisije i Nastavak saradnje između VSTV-a BiH i Evropske komisije u cilju jačanja vladavine prava i vraćanja povjerenja javnosti u pravosuđe 26.03.2021.

BiH prva u regiji usvojila Strategiju za unapređenje rodne ravnopravnosti u pravosuđu, počinje implementacija u četiri pravosudne institucije 26.03.2021.

VSTS BiH imenovao nosioce pravosudnih funkcija 25.03.2021.

više

Unapređenje rodne jednakosti u pravosuđu