• logo
 • osnovna stranica
 • Osnovni sud u Mrkonjić Gradu

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  O sudskim taksama

  11.07.2008.
  U postupku pred sudovima plaćaju se sudske takse po odredbama Zakona o sudskim taksama (Službeni glasnik Republike Srpske broj 73/08, 49/09, 67/13, 63/14, 66/18 i 67/20).

  Takse propisane Zakonom o sudskim taksama (taksena tarifa je sastavni dio Zakona o sudskim taksama) plaćaju lica po čijem prijedlogu ili u čijem interesu se preduzimaju radnje u postupku pred sudovima.

  Obaveza plaćanja takse nastaje:

  a) za tužbe i podneske - danom podnošenja tužbe, odnosno podneska;

  b) za sudske odluke - danom donošenja sudske odluke, a ukoliko jedna od stranaka nije prisustvovala glavnoj raspravi od dana dostavljanja pisane pismene obavijesti o datumu donošenja odluke, odnosno danom dostavljanja odluke ako se dostavljanje vrši u skladu sa zakonskim odredbama o dostavi;

  c) za sudsko poravnanje - kada se sudsko poravnanje zaključi;

  d) za paušalnu taksu u postupku raspravljanja zaostavštine - danom donoešenje rješenja o nasleđivanju;

  e) za sudske prepise - kada se zatraže od suda;

  g) za ostale radnje - kada se zatraži njihovo preduzimanje.

  Uplate sudske takse vršiti na broj računa: 562-099-00000556-87, Vrsta pihoda: 722211, Opština: 067, Budžetska organizacija: 1061001, sa obaveznom naznakom broja predmeta na koji se odnosi sudska taksa. 

  NAPOMENA:

  Vrijednost sudske takse možete izračunati pomoću kalkulatora sudskih taksi, ili klikom na link "Izračunajte vrijednost sudske takse za vaš predmet", koji se nalaze sa desne strane ove vijesti.

  Napominjemo da je kalkulator sudskih taksi informativnog karaktera i ne mora nužno predstavljati stvaran iznos takse predviđen važećim zakonom o sudskim taksama. Ukoliko uočite pogrešku prilikom izračuna takse, molimo vas da obavjestite IKT Odjel VSTV-a putem mail-a: weburednistvo@pravosudje.ba

  Takođe, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama (Sl. glasnik RS 67/20) brisani su tarifni brojevi 24 (sudska taksa na zahtjev i  sudska taksa za izdavanje uvjerenje) i 25a (sudska taksa za izdavanje pristupnog koda) čime je prestala obaveza plaćanje sudske taksa koja je bila predviđene navedenim tarifnim brojevima.

  • 1 - 1 / 1
  • 1