• logo
 • osnovna stranica
 • Osnovni sud u
  Mrkonjić Gradu

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  O sudskim taksama

  11.07.2008.
  U postupku pred sudovima plaćaju se sudske takse po odredbama Zakona o sudskim taksama (Službeni glasnik Republike Srpske broj 73/08, 49/09, 67/13, 63/14, 66/18 i 67/20).

  Takse propisane Zakonom o sudskim taksama (taksena tarifa je sastavni dio Zakona o sudskim taksama) plaćaju lica po čijem prijedlogu ili u čijem interesu se preduzimaju radnje u postupku pred sudovima.

  Obaveza plaćanja takse nastaje:

  a) za tužbe i podneske - danom podnošenja tužbe, odnosno podneska;

  b) za sudske odluke - danom donošenja sudske odluke, a ukoliko jedna od stranaka nije prisustvovala glavnoj raspravi od dana dostavljanja pisane pismene obavijesti o datumu donošenja odluke, odnosno danom dostavljanja odluke ako se dostavljanje vrši u skladu sa zakonskim odredbama o dostavi;

  c) za sudsko poravnanje - kada se sudsko poravnanje zaključi;

  d) za paušalnu taksu u postupku raspravljanja zaostavštine - danom donoešenje rješenja o nasleđivanju;

  e) za sudske prepise - kada se zatraže od suda;

  g) za ostale radnje - kada se zatraži njihovo preduzimanje.

  Uplate sudske takse vršiti na broj računa: 562-099-00000556-87, Vrsta pihoda: 722211, Opština: 067, Budžetska organizacija: 1061001, sa obaveznom naznakom broja predmeta na koji se odnosi sudska taksa. 

  NAPOMENA:

  Vrijednost sudske takse možete izračunati pomoću 

 • kalkulatora sudskih taksi
 • , ili klikom na link "Izračunajte vrijednost sudske takse za vaš predmet", koji se nalaze sa desne strane ove vijesti.

  Napominjemo da je kalkulator sudskih taksi informativnog karaktera i ne mora nužno predstavljati stvaran iznos takse predviđen važećim zakonom o sudskim taksama. Ukoliko uočite pogrešku prilikom izračuna takse, molimo vas da obavjestite IKT Odjel VSTV-a putem mail-a: weburednistvo@pravosudje.ba

  Takođe, Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sudskim taksama (Sl. glasnik RS 67/20) brisani su tarifni brojevi 24 (sudska taksa na zahtjev i  sudska taksa za izdavanje uvjerenje) i 25a (sudska taksa za izdavanje pristupnog koda) čime je prestala obaveza plaćanje sudske taksa koja je bila predviđene navedenim tarifnim brojevima.

  • 1 - 1 / 1
  • 1