• logo
 • osnovna stranica
 • Osnovni sud u
  Mrkonjić Gradu

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish
 • Kontakt
 • Korisni linkovi
 • Korisni linkovi

  Korisni linkovi

  29.08.2008.

  PRAVOSUDNE INSTITUCIJE BiH:

  Sudovi u Bosni i Hercegovini -

 • web stranice sudova
 •   

  Tužilaštva u Bosni i Hercegovini -

 • web stranice tužilaštava
 • Ustavni sud Bosne i Hercegovine -

 • www.ustavnisud.ba
 •  

  Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine -

 • www.ustavnisudfbih.ba
 • Ustavni sud Republike Srpske -

 • www.ustavnisud.org
 • Sud Bosne i Hercegovine -

 • www.sudbih.gov.ba
 •  

  VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE

 • https://hjpc.pravosudje.ba/
 •  

  SUDSKA PRAKSA NA INTERNETU

 • https://csd.pravosudje.ba/
 •  

  BAZE PRAVNIH PROPISA

 • www.zakon.ba

 •  

  INSTITUCIJE REPUBLIKE SRPSKE:

  Narodna skupština Republike Srpske

 • https://www.narodnaskupstinars.net/
 • Vlada Republike Srpske

 • https://www.vladars.net/
 •  

  INSTITUCIJE BOSNE I HERCEGOVINE

  Agencija za državnu službu

 • https://www.ads.gov.ba/
 • Dom za ljudska prava za BiH

 • https://www.hrc.ba/
 • Ombdusman BiH

 • https://www.ohro.ba/
 • Predsjedništvo BiH

 • https://www.predsjednistvobih.ba/
 • Kancelarija Visokog predstavnika

 • https://www.ohr.int
 •  

  MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE:

  OSCE Misija u BiH

 • https://www.oscebih.org
 • UNHCR BiH

 • https://www.unhcr.ba/
 •  

  ADVOKATSKE KOMORE I UDRUŽENJA:

  ADVOKATSKA KOMORA REPUBLIKE SRPSKE

 • https://www.advokatskakomora.ba/
 • ADVOKATSKA KOMORA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE

 • https://www.advokomfbih.ba/

  • 1 - 1 / 1
  • 1