Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Osnovni sud u
Mrkonjić Gradu

Uvjerenja i potvrde

   1 - 5 / 5  

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
O uvjerenjima i potvrdama

O uvjerenjima i potvrdama

Sud izdaje uvjerenja odnosno druge isprave o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju, a saglasno sa podacima iz službene evidencije.

Uvjerenje da se ne vodi krivični postupak

Uvjerenje da se ne vodi krivični postupak

Ovim uvjerenjem dokazujete da se protiv vas ne vodi krivični postupak pred Osnovnim sudom u Mrkonjić Gradu.

Uvjerenje da nije izrečena zaštitna mjera obavljanja djelatnosti

Uvjerenje da nije izrečena zaštitna mjera obavljanja djelatnosti

Ovim uvjerenjem dokazujete da protiv Vas nije izrečena zaštitna mjera zabrane obavljanja određene djelatnosti od strane Osnovnog suda u Mrkonjić Gradu.

Uvjerenja za učešće na tenderu

Uvjerenja za učešće na tenderu

Ovim uvjerenjima dokazujete da niste kažnjeni za profesionalni prekršaj u zadnjih pet godina...

Uvjerenje da se ne vodi prekršajni postupak

Uvjerenje da se ne vodi prekršajni postupak

Ovim uvjerenjem dokazujete da se protiv vas ne vodi prekršajni postupak pred Osnovnim sudom u Mrkonjić Gradu.

   1 - 5 / 5