Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Osnovni sud u
Mrkonjić Gradu

Nadležnost suda

   1 - 5 / 5  

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
Krivični predmeti

Krivični predmeti

Osnovni sud u Mrkonjić Gradu je nadležan da u prvom stepenu sudi u krivičnim predmetima...

Nadležnosti suda

Nadležnosti suda

Nadležnosti Osnovnog suda Mrkonjić Gradu propisane su u Zakonu o sudovima (Sl.glasnik RS, broj 111/04,109/05 i 37/06)

Prekršajni predmeti

Prekršajni predmeti

Sud je nadležan da u prekršajnim predmetima prvom stepenu odlučuje u svim prekršajnim predmetima i o zahtjevima za ponavljanje prekršajnog postupka.

Građanski predmeti

Građanski predmeti

Nadležnosti suda u građanskim predmetima regulisane su Zakonom o sudovima Republike Srpske ("Službeni glasnik Republike Srpske" broj 111/04, 109/05 i 37/06).

Ostali predmeti

Ostali predmeti

Sud je nadležan da drugim predmetima a) da provodi izvršni postupak, ako zakonom nije drugačije određeno; b) da određuje mjere obezbjeđenja, ako zakonom nije drugačije određeno; i sl.

   1 - 5 / 5