• logo
 • osnovna stranica
 • Osnovni sud u Mrkonjić Gradu

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Objavljena presuda u krivičnom predmetu broj 75 0 K 060108 24 K

  23.04.2024.

  Osnovni sud u Mrkonjić Gradu je dana 23.04.2024. godine u predmetu broj 75 0 K 060108 24 K objavio presudu kojom je optuženi A.H. iz P. opština V. oglašen krivim zbog krivičnog djela falsifikovanje isprave iz člana 347. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske za koje ga sud primjenom istih zakonskih propisa i članova 42, 43, 44, 46a, 49, 50. i 52. Krivičnog zakonika Republike Srpske osudio na novčanu kaznu u iznosu od 3.000,00 KM koju je optuženi dužan platiti ovom sudu u roku od 30 dana računajući od dana pravosnažnosti presude uz upozorenje da ukoliko optuženi u ostavljenom roku ne plati novčanu kaznu sud će narediti njeno prinudno izvršenje, a ako novčana kazna putem prinudnog izvršenja ne bude naplaćena u roku od 1 godine, sud će donijeti odluku o zamjeni novčane kazne u kaznu zatvora na način da se 100,00 KM novčane kazne zamijeni jednim danom kazne zatvora.

  Na osnovu člana 82. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženom se izriče mjera bezbjednosti oduzimanja predmeta lažne vozačke dozvole Bosne i Hercegovine broj 1E04042JL, izdate od strane MUP USK, Bihać, koja je od optuženog privremeno oduzeta i deponovana u depozit suda Naredbom ovog suda broj 75 0 K 060108 23 Kpp od 06.11.2023.godine te će se ista predati Policijskoj upravi Mrkonjić Grad radi uništenja.

  Na osnovu člana 99. stav 1. u vezi sa članom 96. stav 2. tačka a) i e) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, optuženi je dužan platiti sudu troškove krivičnog postupka uiznosu od 180,00 KM koji troškovi se odnose na troškove vještačenja identifikacionog dokumenta te je dužan platiti paušalni iznos troškova krivičnog postupka u visini od 150,00 KM, a sve u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti presude.   

  Prikazana vijest je na:
  42 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Objavljena presuda u krivičnom predmetu broj 75 0 K 060108 24 K

  23.04.2024.

  Osnovni sud u Mrkonjić Gradu je dana 23.04.2024. godine u predmetu broj 75 0 K 060108 24 K objavio presudu kojom je optuženi A.H. iz P. opština V. oglašen krivim zbog krivičnog djela falsifikovanje isprave iz člana 347. stav 2. u vezi sa stavom 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske za koje ga sud primjenom istih zakonskih propisa i članova 42, 43, 44, 46a, 49, 50. i 52. Krivičnog zakonika Republike Srpske osudio na novčanu kaznu u iznosu od 3.000,00 KM koju je optuženi dužan platiti ovom sudu u roku od 30 dana računajući od dana pravosnažnosti presude uz upozorenje da ukoliko optuženi u ostavljenom roku ne plati novčanu kaznu sud će narediti njeno prinudno izvršenje, a ako novčana kazna putem prinudnog izvršenja ne bude naplaćena u roku od 1 godine, sud će donijeti odluku o zamjeni novčane kazne u kaznu zatvora na način da se 100,00 KM novčane kazne zamijeni jednim danom kazne zatvora.

  Na osnovu člana 82. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske optuženom se izriče mjera bezbjednosti oduzimanja predmeta lažne vozačke dozvole Bosne i Hercegovine broj 1E04042JL, izdate od strane MUP USK, Bihać, koja je od optuženog privremeno oduzeta i deponovana u depozit suda Naredbom ovog suda broj 75 0 K 060108 23 Kpp od 06.11.2023.godine te će se ista predati Policijskoj upravi Mrkonjić Grad radi uništenja.

  Na osnovu člana 99. stav 1. u vezi sa članom 96. stav 2. tačka a) i e) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, optuženi je dužan platiti sudu troškove krivičnog postupka uiznosu od 180,00 KM koji troškovi se odnose na troškove vještačenja identifikacionog dokumenta te je dužan platiti paušalni iznos troškova krivičnog postupka u visini od 150,00 KM, a sve u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti presude.