Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Portal pravosuđa
Bosne i Hercegovine

Nekretnine

   1 - 10 / 114  >

Rezultati sortirani prema prioritetu i datumu vijesti
Prodaja kuće sa dvorištem, pom. zgradom, voćnjakom...

Prodaja kuće sa dvorištem, pom. zgradom, voćnjakom...

Osnovni sud u Bijeljini, u izvršnom postupku broj 80 0 I 091632 20 I 4, određuje drugo ročište za prodaju nepokretnosti izvršenika (pom. zgrada, stambena zgrada, voćnjak, dvorište i njiva), za dan 20.10.2020. godine...

18.09.2020.

Prodaja nepokretnosti izvršenika (pom. objekat sa šumom..) upisanih u k.o. Priboj

Prodaja nepokretnosti izvršenika (pom. objekat sa šumom..) upisanih u k.o. Priboj

Osnovni sud u Bijeljini-Odjeljenje u Loparama, u izvršnom postupku broj 80 2 Ip 077048 19 Ip 3, određuje prvo ročište za prodaju nepokretnosti izvršenika (pomoćni objekat i šume), upisane u k.o. Priboj, za dan 05.11.2020. godine u 08,30 časova u Odjeljenju suda u Loparama...

17.09.2020.

Prodaja stambene zgrade (pov. 111 m2) sa dvorištem i njivom u Bijeljini...

Prodaja stambene zgrade (pov. 111 m2) sa dvorištem i njivom u Bijeljini...

Osnovni sud u Bijeljini, u izvršnom postupku broj 80 0 I 103027 19 I, određuje prvo ročište za prodaju nepokretnosti (stamb. zgrada sa dvorištem i njivom), upisane u k.o. Bijeljina 1, za dan 20.10.2020. godine...

17.09.2020.

Prodaja stambeno-poslovnog objekta (40 m2) upisanog u k.o. Kozjak

Prodaja stambeno-poslovnog objekta (40 m2) upisanog u k.o. Kozjak

Osnovni sud u Bijeljini, u izvršnom postupku brpj 80 0 I 074691 19 I 3, određuje drugo ročište za prodaju nepokretnosti izvršenika (stambeno-poslovni objekat), upisane u k.o. Kozjak, za dan 17.11.2020. godine..

09.09.2020.

Prodaja u izvršnom postupku garsonjere (pov. 26,38 m2) u Loparama

Prodaja u izvršnom postupku garsonjere (pov. 26,38 m2) u Loparama

Osnovni sud u Bijeljini, Odjeljenje u Loparama, u izvršnom postupku broj 80 2 I 000979 18 I, određuje prvo ročište za prodaju garsonjere u Loparama, za dan 14.10.2020. godine u 10,30 časova..

08.09.2020.

Oglas o prodaji imovine javnim nadmetanjem  - „STRONG”  d.o.o. u stečaju

Oglas o prodaji imovine javnim nadmetanjem - „STRONG” d.o.o. u stečaju

Prodaja imovine javnim nadmetanjem održat će se dana 30.09.2020.godine (srijeda) sa početkom u 13:00 sati.

27.08.2020.

Prodaja višeporodičnog stanbeno-poslovnog objekta u Bijeljini

Prodaja višeporodičnog stanbeno-poslovnog objekta u Bijeljini

Osnovni sud u Bijeljini, u izvršnom postupku broj 80 0 Ip 110119 19 Ip, određuje prvo ročište za prodaju nepokretnosti izvršenika, upisane u k.o. Bijeljina 2, za dan 23.09.2020. godine...

10.08.2020.

Prodaja stambene zgrade (pov. 110 m2) sa dvorištem u Bijeljini...

Prodaja stambene zgrade (pov. 110 m2) sa dvorištem u Bijeljini...

Osnovni sud u Bijeljini, u izvršnom postupku broj 80 0 I 076432 19 I 5, određuje prvo ročište za prodaju nepokretnosti izvršenika (stambena zgrada sa dvorištem), upisane u k.o. Bijeljina 2, za dan 22.09.2020. godine...

10.08.2020.

Zaključak o drugoj prodaji nepokretnosti

Zaključak o drugoj prodaji nepokretnosti

Osnovni sud u Bijeljini, sudija Osman Mujkić u izvršnom postupku tražioca izvršenja Republika Srpska – Ministarstvo Finansija, Poreska uprava RS-Područni Centar Bijeljina, zastupana po Pravobranilaštvu R.S.-Sjedište zamjenika u Bijeljini protiv izvršenika Ljubojević ( Branka) Milana iz Čađavice Donje bb, JMB 2806970180852 vl. UR Krčma “Anđeo” Bijeljina, ATC Hala A, radi naplate novčanog potraživanja, v.sp. 17.581,06 KM, donio je dana 22.07.2020. godine, sljedeće:

22.07.2020.

ZAKLJUČAK o drugoj prodaji nepokretnosti

ZAKLJUČAK o drugoj prodaji nepokretnosti

Osnovni sud u Bijeljini, sudija Osman Mujkić u izvršnom postupku tražioca izvršenja “Addiko Bank” a.d. Banja Luka, Aleja Svetog Save br. 13, Banja Luka, zastupana po punomoćniku Stevanović Vesni advokatu iz Bijeljine protiv izvršenika Željka Janjića iz Bijeljine ul. 27 marta br. 139, zastupan po punomoćniku Savi Bojanoviću, advokatu iz Bijeljine, radi naplate novčanog potraživanja, v.sp. 5.833,50 KM, po osnovu izvršne isprave, donio je dana 16.07.2020. godine, sljedeći:

16.07.2020.

   1 - 10 / 114  >