Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Osnovni sud u
Mrkonjić Gradu

mail print fav manja slovaveca slova

Korisni linkovi

29.08.2008.

PRAVOSUDNE INSTITUCIJE BiH:

Sudovi u Bosni i Hercegovini - web stranice sudova  

Tužilaštva u Bosni i Hercegovini - web stranice tužilaštava

Ustavni sud Bosne i Hercegovine - www.ustavnisud.ba 

Ustavni sud Federacije Bosne i Hercegovine - www.ustavnisudfbih.ba

Ustavni sud Republike Srpske - www.ustavnisud.org

Sud Bosne i Hercegovine - www.sudbih.gov.ba

 

VISOKO SUDSKO I TUŽILAČKO VIJEĆE

https://hjpc.pravosudje.ba/

 

SUDSKA PRAKSA NA INTERNETU
https://csd.pravosudje.ba/

 

BAZE PRAVNIH PROPISA
www.zakon.ba

 

INSTITUCIJE REPUBLIKE SRPSKE:

Narodna skupština Republike Srpske
https://www.narodnaskupstinars.net/

Vlada Republike Srpske
https://www.vladars.net/

 

INSTITUCIJE BOSNE I HERCEGOVINE

Agencija za državnu službu
https://www.ads.gov.ba/

Dom za ljudska prava za BiH
https://www.hrc.ba/

Ombdusman BiH
https://www.ohro.ba/

Predsjedništvo BiH
https://www.predsjednistvobih.ba/

Kancelarija Visokog predstavnika
https://www.ohr.int

 

MEĐUNARODNE ORGANIZACIJE:

OSCE Misija u BiH
https://www.oscebih.org

UNHCR BiH
https://www.unhcr.ba/

 

ADVOKATSKE KOMORE I UDRUŽENJA:

ADVOKATSKA KOMORA REPUBLIKE SRPSKE
https://www.advokatskakomora.ba/

ADVOKATSKA KOMORA FEDERACIJE BOSNE I HERCEGOVINE
https://www.advokomfbih.ba/


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh