Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Osnovni sud u
Mrkonjić Gradu

mail print fav manja slovaveca slova

Pisarnica

08.07.2008.

Pisarnica se nalazi u prizemlju zgrade suda.
Pisarnica je organizovana kao:

a) prijemna kancelarija i
b) pisarnica.

U prijemnoj kancelariji se vrše sledeći poslovi:
- prijem pismena i izdavanje potvrde o prijemu pismena,
- registracija u CMS svih dokumenata pristiglih u sud,
- pružanje informacija strankama o predmetima,
- izdavanje uvjerenja i potvrda,
- predaja novoprimljenih predmeta Referentu za upravljanje predmetima,
- drugi poslovi koji spadaju u djelokrug prijemnog odjeljenja.

Pisarnica je jedinstveno mjesto gdje se odlažu predmeti složeni po rastućem broju nezavisno od vrste, odakle se prema distribucijskoj listi predmeti iznose sudijama i vraćaju na kraju radnog dana Referentu za otpremu pošte, odnosno Referentu za upravljanje predmetima, složeni po rastućem broju.

Kontakt telefoni:

050/211-316 i 211-064, lokal 102 ili

050/214-328


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

Pisarnica

Prijemna kancelarija