Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Osnovni sud u
Mrkonjić Gradu

mail print fav manja slovaveca slova

Izvještaj o radu suda za 2019.godinu

26.02.2020.

U sekciji "Prateće dokumenti" nalazi se narativni izvještaj o radu suda,kao i protok predmeta u 2019.godini.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Protok predmeta za 2018.godinu

18.01.2019.

U sekciji "Prateći dokumenti" nalazi se izvještaj o protoku predmeta u sudu za 2018.godinu.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Izvještaj o radu suda za period 01.01.2017-31.12.2017.godine

15.01.2018.

U sekciji "Prateći dokumenti" nalazi se izvještaj o protoku predmeta u sudu za 2017.godinu.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Protok predmeta u 2014.godini

16.03.2015.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Izvještaj o radu suda za 2009. godinu

17.02.2010.

U 2009. godini, u Osnovnom sudu Mrkonjić Grad, ukupno u radu je bili 20022 predmeta, od čega je 10935 predmeta preneseno iz 2008. godine, a 9087 predmeta je zaprimljeno u 2009. godini.
Najveći broj predmeta u radu je bio na izvršnom referatu, gdje je u radu bilo 10726 predmeta ili 53,5% od ukupnog broja predmeta u radu. 

U izvještajnom periodu ukupno je riješeno 7806 predmeta ili 39%.

Ukupan broj neriješanih predmeta je 12216 ili 61%.
Od ukupnog broja neriješenih predmeta, 7687 predmeta ili 63% otpada na tzv. komunalne predmete (naplata RTV takse, dug po računima za komunalne usluge...).

Kvalitet rada suda je 82,8%, a ostvarena kolektivna norma u 2009. godini je 149,6%.

Detaljiji prikaz brojčanih podataka o protoku predmeta u sudu po referatima možete pogledati u tabeli Protok predmeta u sudu.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Izvještaj o radu suda za period 01.01.2008. do 30.06.2008. godine

29.08.2008.

U izvještajnom periodu, Osnovni sud Mrkonjić Grad je zaprimio 3399 novih predmeta a ukupno je riješeno u izvještajnom periodu 3264 predmeta.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh