Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Osnovni sud u
Mrkonjić Gradu

mail print fav manja slovaveca slova

Kako izračunati iznos sudske takse za vaš predmet?

25.08.2016.

Sve o načinu izračunavanja iznosa sudske takse za vaš predmet možete pronaći u posebnoj vijesti Sudske takse


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Kako mogu dobiti uvjerenje od suda?

16.07.2008.

Sud izdaje uvjerenja odnosno druge isprave o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju, a saglasno sa podacima iz službene evidencije. Tako izdata uvjerenja imaju snagu javne isprave.

Za dobijanje uvjerenja, odnosno druge isprave, potrebno je podnijeti zahtjev za izdavanje uvjerenja, koji možete dobiti u prijemnoj kancelariji suda (soba br. 1).

Ovlašteni radnik suda vrši uvid u službenu evidenciju i ukoliko postoji osnov za izdavanje uvjerenja, možete dobiti traženo uvjerenje.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Kako mogu doći na razgovor kod Predsjednika suda?

16.07.2008.

Predsjednik suda vrši prijem stranaka svakog ponedjeljka, a po pismenom zahtjevu stranke, podnesenom najkasnije sedam dana unaprijed, u kojem je navedeno dovoljno podataka u vezi sa prirodom zahtjeva i sadržajem posjete.

Prijem stranaka počinje u 13,00 sati.

.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Kako mogu doći do sudije u postupku?

16.07.2008.

Sudiji koji postupa u određenom predmetu može se doći samo po pozivu. Sudiji nije dozvoljen pojedinačan razgovor sa strankama u postupku.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh