Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Osnovni sud u
Mrkonjić Gradu

mail print fav manja slovaveca slova

Odluka o organizaciji rada suda

23.03.2021.

Osnovni sud u Mrkonjić Gradu, od 24.3.2021.godine, radiće od 8,00 do 14,00 sati. Pauza u toku radnog vremena je od 9,30 do 10,00 sati.

U sekciji "Prateći dokument" nalazi se Odluka o organizaciji rada suda  i Odluka o radnom vremenu suda.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Sedmice sudske nagodbe

02.09.2020.

Poštovani,

Ovim putem želimo da Vas informišemo o provođenju aktivnosti „Sedmice sudske nagodbe“ u našem Sudu, koja se,  na inicijativu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH, organizuje u svim sudovima u BiH. 

Period implementacije aktivnosti je od 21.septembra do 02.oktobra 2020. godine.

Cilj organizovanja „Sedmica sudske nagodbe“ jeste rješavanje što je moguće većeg broja predmeta mirnim putem, u skraćenom postupku, koji je ekonomičniji i brži za stranke. Na ovaj način se želi izvršiti pozitivan utjecaj na efikasnost sudskih postupaka te promjenu pristupa suda i stranaka rješavanju sporova, gdje se kao prioritet postavlja brzo i efikasno rješavanje, s akcentom na zadovoljstvo stranaka na ishod spora i uslugu suda.

U skladu sa navedenim pozivamo sve zainteresovane stranke, a čiji se predmeti vode pred ovim Sudom, da u navedenom periodu pristupe sudu te riješe svoj predmet sudskom nagodbom.

Ukoliko želite Vaš predmet riješiti sudskom nagodbom to možete učiniti na način da informišete sudiju koji vodi Vaš predmet, na jedan od sljedećih načina:

-samostalno ili preko svog zastupnika uputite pismeni prijedlog za zaključenje sudske nagodbe;

-samostalno ili preko zastupnika kontaktirajte sudiju kako bi zajednički dogovorili termin za ročište za sklapanje sudske nagodbe;

-zajedno sa suprotnom strankom, te zastupnikom ukoliko ga imate, u toku navedenog perioda, pristupite na sud sa prijedlogom za zaključenje sudske nagodbe. Više o prednostima sudske nagodbe možete saznati u dokumentu koji se nalazi u sekciji "Prateći dokumenti".


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

 

Sedmica sudske nagodbe

02.04.2019.

Ovim putem želimo da Vas informišemo o provođenju aktivnosti „Sedmice sudske nagodbe“ u našem Sudu.
Na inicijativu Visokog sudskog i tužilačkog vijeća BiH u svim prvostepenim i drugostepenim sudovima u BiH organizuje se aktivnost „Sedmice sudske nagodbe“. 

Period implementacije aktivnosti je 13.-24. maj 2019. godine.

Cilj organizovanja „Sedmica sudske nagodbe“ jeste rješavanje što je moguće većeg broja predmeta mirnim putem, u skraćenom postupku, koji je ekonomičniji i brži za stranke.  Na ovaj način se želi izvršiti pozitivan utjecaj na efikasnost sudskih postupaka te promjenu pristupa suda i stranaka rješavanju sporova, gdje se kao prioritet postavlja brzo i efikasno rješavanje, s akcentom na zadovoljstvo stranaka na ishod spora i uslugu suda.
U skladu sa navedenim pozivamo sve zainteresovane stranke, a čiji se predmeti vode pred ovim Sudom, da u navedenom periodu pristupe sudu te riješe svoj predmet sudskom nagodbom.

Ukoliko želite Vaš predmet riješiti sudskom nagodbom to možete učiniti na način da informišete sudiju koji vodi Vaš predmet, na jedan od sljedećih načina:
-samostalno ili preko svog zastupnika uputite pismeni prijedlog za zaključenje sudske nagodbe;
-samostalno ili preko zastupnika kontaktirajte sudiju kako bi zajednički dogovorili termin za ročište za sklapanje sudske nagodbe;
-zajedno sa suprotnom strankom, te zastupnikom ukoliko ga imate, u toku navedenog perioda, pristupite na sud sa prijedlogom za zaključenje sudske nagodbe.

Više o prednostima sudske nagodbe možete saznati u dokumentu koji se nalazi u sekciji "Prateći dokumenti".


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Plan integriteta Osnovnog suda u Mrkonjić Gradu

03.02.2017.

U vezi sa Strategijom borbe protiv korupcije u BiH za period 2015.-2019. godine, Akcionim planom za provođenje Strategije za borbu protiv korupcije, kao i Strateškim planom VSTS-a BiH za period 2014.-2018. godine, a postupajući po Smjernicama za izradu i provođenje plana integriteta u pravosudnim institucijama BiH, Osnovni sud u Mrkonjić Gradu je započeo proces izrade, usvajanja i provođenja Plana integriteta.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Počela promotivna medijska kampanja Projekta unapređenje efikasnosti pravosuđa

04.12.2014.

Počela je promotivna medijska kampanja Projekta unapređenje efikasnosti pravosuđa (Projekat) koji uz finansijsku podršku Evropske unije, Norveške i Švedske provodi Visoko sudsko i tužilačko vijeće Bosne i Hercegovine. Kampanja podrazumijeva emitovanje promotivnog video spota i radio džingla putem elektronskih medija, TV i radio stanica, BHRT i RTRS koje pokrivaju područja u kojima se nalaze ciljni sudovi Projekta. Video spot se može pogledati ovdje.

Izrada video spota i radio džingla je informativnog i promotivnog karaktera i ima za cilj informisanje, povećanje znanja i razumijevanja šire javnosti, krajnjih korisnika sudova o ciljevima, aktivnostima i rezultatima Projekta. Implementacija ove aktivnosti je samo dio ukupnih aktivnosti iz komponente komunikacije i vidljivosti Projekta.

VSTV BiH će nastaviti pružati podršku implementaciji aktivnosti koje za cilj imaju informisanje i podizanje svijesti šire javnosti, odnosno krajnjih korisnika sudova, o pravosuđu uopšte, problemima i preprekama s kojima se sudovi i pravosuđe suočavaju, odlukama sudova da zajedno sa Projektom poprave i unaprijede situaciju kao i o ulozi donatora, VSTV-a BiH i sudova partnera u Projektu, čime se stvara jasnija i ispravnija slika o postignutim rezultatima te obezbjeđuje podrška i povjerenje građana u pravosudne institucije.

Za više informacija molimo da se obratite Kabinetu Predsjedništva VSTV-a BiH na telefon 033 707 570 ili mobilni telefon 061 131 785.

Izvor vijesti: Visoko sudsko i tužilačko vijeće BiH


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh

 

Radno vrijeme suda

18.02.2013.

Osnovni sud Mrkonjić Grad, od 01.03.2013. godine, radiće u vremenu od 7,00 do 15,00 časova, svakog radnog dana. Pauza je od 9,30 do10 časova.


Vijest je izvorno napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh