Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Odjel za sudsku dokumentaciju i edukaciju

Aktivnosti u 2009. godini

31.08.2010.

Baza sudbenih odluka

Pristup interaktivnoj bazi sudbenih odluka imaju nositelji pravosudne funkcije, što je od posebne važnosti za novoimenovane suce i tužitelje u BiH budući da baza pruža mogućnost praćenja sudbene prakse, proširenja profesionalnog znanja i boljeg savladavanja pravničkih vještina.

CSD je u 2009. godini nastavio suradnju sa sudovima, čije se karakteristične presude nalaze u bazi sudbenih odluka, točnije sa Sudom Bosne i Hercegovine, vrhovnim sudovima i Apelacijskim sudom Brčko Distrikta BiH. Načelo po kojem se obavlja odabir odluka za unos u bazu ostao je nepromijenjen, što znači da predstavlja diskrecijsko pravo predsjednika i sudaca navedenih sudova, koji prilikom izbora odluka uzimaju u obzir važnost i aktualnost odluke za primjenu zakona. Uz ove odluke, baza sadrži i pravosnažne odluke nižestupanjskih sudova, te Ustavnog suda Bosne i Hercegovine donesene u istom predmetu.

U bazu je tijekom 2009. godine uneseno 2.655 sudbenih odluka, što je dva puta više u odnosu na broj unesenih odluka iz prethodne godine, tako da je zaključno s 31. prosincem 2009. godine korisnicima na raspolaganju stajalo 4.200 izabranih odluka.

Ovakvo povećanje broja dostupnih sudbenih odluka u bazi CSD-a rezultat je uspješne suradnje s entitetskim vrhovnim sudovima, Apelacijskim sudom Brčko Distrikta BiH i Sudom BiH. 

Osim toga, baza sudbenih odluka sadrži i stanovit broj pravnih stavova, koji se odnose na specifične odluke Vrhovnog suda Federacije BiH. Tijekom 2010. godine očekuje se intenziviranje ove aktivnosti, a što bi trebalo uključiti i unapređenje opcije pretrage prema ključnim riječima i primijenjenim propisima.

Kako bi se osiguralo da se sadržaj baze i njene tehničke karakteristike unapređuju na temelju korisničkih iskustava i preporuka, CSD je tijekom druge polovine 2009. godine analizirao posjećenost web stranice, broj i strukturu korisnika i najčešće pretraživane sadržaje.

Analize su pokazale da je web stranica od 13. travnja do 25. prosinca 2009. godine bila posjećena 16.857 puta, od čega je 15.505 (91,98%) posjeta bilo iz Bosne i Hercegovine. Od tog broja, 11.735 (69,61%) posjetitelja redovito posjećuje sadržaje na stranici, što ukazuje na relevantnost i aktualnost istog.

S druge strane, analize o posjećenosti baze sudbenih odluka, koje su provedene od sredine rujna do kraja prosinca 2009. godine, su pokazale da izvjestan broj nositelja pravosudne funkcije bazu koristi u svakodnevnom radu, te je potrebno nastaviti aktivnosti usmjerene na popularizaciju baze među korisnicima.

 

Suradnja s korisnicima usluga CSD-a

CSD je krajem 2009. godine organizirao posjete pravosudnim institucijama u Mostaru i Širokom Brijegu, koje su identificirane kao institucije s najvećim brojem individualnih korisnika.

Korisnici su istakli da su informacije o pravnim stavovima viših sudbenih instanci iznimno značajne za njihov rad i stručno usavršavanje, te da web stranica CSD-a i baza sudbenih odluka predstavljaju inovaciju kad je riječ o informiranju sudaca i tužitelja o sudbenoj praksi. Naročito korisnim smatraju ogledne primjere sudbenih odluka i tužiteljskih akata. S druge strane, naglašena je potreba da nositeljima pravosudne funkcije u svakom trenutku budu dostupne najnovije sudbene odluke, te sudbena praksa iz većeg broja pravnih oblasti nego li je to dosad bio slučaj. 

Kako bi se osiguralo da razvoj CSD-a teče sukladno identificiranim potrebama pravosuđa u BiH, planirano je da se tijekom 2010. godine nastavi s posjetama korisnicima baze u sudovima i tužiteljstvima.

 

Web stranica CSD-a

Sve informacije kojima CSD raspolaže dostupne su na web stranici kojoj se može pristupiti putem interneta, te lokalne mreže u sudovima i tužiteljstvima.


CSD redovito ažurira informacije na web stranici, uključujući:

• informacije o sudbenoj praksi, npr. informacije o novim odlukama Europskog suda za ljudska prava, te sudbenoj praksi zemalja u okruženju,

• različite vrste publikacija, kao što su edukativni moduli, ogledni primjeri sudbenih odluka i tužiteljskih akata, stručni radovi i slično,
• aktualnosti o aktivnostima CSD-a. 

 

Aktivnosti Stalnog povjerenstva VSTV-a za CSD

Unutar VSTV-a djeluje Stalno povjerenstvo za CSD, koje po potrebi razmatra pitanja iz nadležnosti CSD-a i o istima daje stručna mišljenja i preporuke. Stalno povjerenstvo za CSD čine sutkinja Vrhovnog suda Federacije BiH u svojstvu predsjedavajuće, tužiteljica Republičkog tužiteljstva Republike Srpske i odvjetnik, član Odvjetničke komore Federacije BiH, koji su članovi VSTV-a. Potporu u radu Povjerenstva pruža i dvoje stručnjaka iz pravosudne zajednice.

Povjerenstvo je tijekom 2009. godine razmatralo zahtjeve korisnika baze iz pravosuđa, kao i pitanje dodjele korisničkih imena i šifri posjetiteljima web stranice CSD-a različitih kategorija, koji iskazuju interes za pristup bazi sudbenih odluka CSD-a. 

U pogledu planova za daljnji razvoj, Povjerenstvo je usvojilo zaključak da je potrebno unapređivati sadržaj baze i parametre pretrage odluka.
 


Suradnja s institucijama zemalja u okruženju

U sklopu uspostave suradnje s institucijama sličnih nadležnosti u okruženju, delegacija Centra za sudbenu dokumentaciju posjetila je početkom ožujka 2009. godine Vrhovni sud Republike Slovenije radi razmjene iskustava i informacija. Tom prigodom delegacija CSD-a se upoznala s radom Evidencijskog odjela Vrhovnog suda Republike Slovenije, koji nositeljima pravosudne funkcije u Sloveniji pruža profesionalnu i tehničku potporu, informacije o sudbenoj praksi, informacije o pravu Europske unije i slično. Imajući u vidu da je Slovenija prva od zemalja bivše Jugoslavije koja je ostvarila članstvo u Europskoj uniji, upoznavanje s iskustvima Slovenije u prikupljanju i obznanjivanju sudbene prakse zasigurno je od velike važnosti za daljnji razvoj CSD-a.

 

Ostale informacije

CSD je tijekom 2009. godine nastavio s promoviranjem baze sudbenih odluka unutar pravosudne zajednice i s pružanjem kontinuirane tehničke pomoći korisnicima baze, na čemu su bili angažirani djelatnici CSD-a, IKT službenici u sudovima i tužiteljstvima i CMS edukatori.

CSD je intenzivirao suradnju s centrima za edukaciju sudaca i tužitelja, i to tako što će djelatnici CSD-a educirati edukatore u CEST-ovima s ciljem njihovog osposobljavanja za korištenje baze sudbenih odluka kao temelja za pripremu obuka za suce i tužitelje.  To će doprinijeti boljoj informiranosti pravosudne zajednice i omogućiti razmjenu mišljenja o zauzetim pravnim stavovima u Bosni i Hercegovini. Na taj način bi se ostvarila interaktivnost baze, što je, pored ujednačavanja sudbene prakse u Bosni i Hercegovini, jedna od njenih osnovnih namjena.

Također, nastavljena je aktivnost pripreme projekta zakonodavne baze podataka u suradnji sa službenim glasilima u BiH. Realizacijom ovog projekta suci i tužitelji bi imali na raspolaganju sve potrebne instrumente za učinkovit svakodnevni rad jednostavnom uporabom aplikacija koje im omogućava CSD, odnosno pojednostavljenim sustavom pretraživanja sudbene prakse i aktualnih zakona, izmjena i dopuna, kao i prečišćenih zakonskih tekstova.

 


 


Vijest je napisana na jeziku: Bosanskom

Povratak na vrh

Prateće fotografije

Aktivnosti u 2009. godini