• logo
 • osnovna stranica
 • Osnovni sud u
  Mrkonjić Gradu

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Objavljena presuda u predmetu broj 75 0 K 054207 21 K

  30.09.2021.

  Osnovni sud u Mrkonjić Gradu je dana 29.09.2021. godine u predmetu broj 75 0 K 054207 21 K objavio presudu kojom je optuženi Đurađ Galić iz Donjeg Ribnika, opština Ribnik, oglašen krivim zbog krivičnog djela nasilničko ponašanje iz člana 362. stav 1. u vezi sa članom 37. Krivičnog zakonika Republike Srpske za koje ga je sud primjenom istih zakonskih propisa i članova 42,43, 44, 49, 50 i 52. Krivičnog zakonika Republike Srpske osudio na novčanu kaznu u iznosu od 4.000,00KM koju je optuženi dužan platiti ovom sudu u roku od 30 dana, računajući od dana pravosnažnosti presude, a ukoliko optuženi u ostavljenom roku ne plati novčanu kaznu sud će narediti njeno prinudno izvršenje te ako novčana kazna putem prinudnog izvršenja ne bude naplaćena u roku od 1 godine, sud će donijeti odluku o zamjeni novčane kazne u kaznu zatvora na način da se 50,00 KM novčane kazne zamijeni jedanim danom kazne zatvora. Na osnovu člana 108. stav 3. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske sud je obavezao optuženog da je dužan oštećenom JZU "dr Dragan Vojvodić" Ribnik na ime naknade štete isplatiti iznos od 100,00 KM, a na osnovu člana 99. stav. 1. u vezi sa članom 96. stav. 2. tačka a) i e) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, sud je obavezao optuženog da je dužan platiti sudu troškove krivičnog postupka u iznosu od 100,00KM te paušalni iznos u visini od 150,00 KM u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti presude.  

  Prikazana vijest je na:
  13 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Objavljena presuda u predmetu broj 75 0 K 054207 21 K

  30.09.2021.

  Osnovni sud u Mrkonjić Gradu je dana 29.09.2021. godine u predmetu broj 75 0 K 054207 21 K objavio presudu kojom je optuženi Đurađ Galić iz Donjeg Ribnika, opština Ribnik, oglašen krivim zbog krivičnog djela nasilničko ponašanje iz člana 362. stav 1. u vezi sa članom 37. Krivičnog zakonika Republike Srpske za koje ga je sud primjenom istih zakonskih propisa i članova 42,43, 44, 49, 50 i 52. Krivičnog zakonika Republike Srpske osudio na novčanu kaznu u iznosu od 4.000,00KM koju je optuženi dužan platiti ovom sudu u roku od 30 dana, računajući od dana pravosnažnosti presude, a ukoliko optuženi u ostavljenom roku ne plati novčanu kaznu sud će narediti njeno prinudno izvršenje te ako novčana kazna putem prinudnog izvršenja ne bude naplaćena u roku od 1 godine, sud će donijeti odluku o zamjeni novčane kazne u kaznu zatvora na način da se 50,00 KM novčane kazne zamijeni jedanim danom kazne zatvora. Na osnovu člana 108. stav 3. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske sud je obavezao optuženog da je dužan oštećenom JZU "dr Dragan Vojvodić" Ribnik na ime naknade štete isplatiti iznos od 100,00 KM, a na osnovu člana 99. stav. 1. u vezi sa članom 96. stav. 2. tačka a) i e) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske, sud je obavezao optuženog da je dužan platiti sudu troškove krivičnog postupka u iznosu od 100,00KM te paušalni iznos u visini od 150,00 KM u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti presude.