• logo
 • osnovna stranica
 • Osnovni sud u Mrkonjić Gradu

  Idi na sadržaj
  BosanskiHrvatskiSrpskiСрпскиEnglish

  Objavljena presuda u krivičnom predmetu broj 75 0 K 058295 23 K

  19.05.2023.

  Osnovni sud u Mrkonjić Gradu je dana 15.05.2023. godine u predmetu broj 75 0 K 058295 23 K objavio presudu kojom je optuženi Jovan Sandić iz Šipova, oglašen krivim zbog krivičnog djela krađa iz člana 224. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske za koje ga sud primjenom istih zakonskih propisa i članova 42, 43, 49. i 52. Krivičnog zakonika Republike Srpske osudio na novčanu kaznu u iznosu od 1.000,00 KM koju je optuženi dužan platiti ovom sudu u roku od 30 dana računajući od dana pravosnažnosti presude uz upozorenje da ukoliko optuženi u ostavljenom roku ne plati novčanu kaznu sud će narediti njeno prinudno izvršenje, a ako novčana kazna putem prinudnog izvršenja ne bude naplaćena u roku od 1 godine, sud će donijeti odluku o zamjeni novčane kazne u kaznu zatvora na način da se 50,00 KM novčane kazne zamijeni jednim danom kazne zatvora. Na osnovu člana 108. stav 3. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske optuženi je dužan oštećenom Zoranu Milovcu iz Šipova na ime naknade štete isplatiti iznos od 300,00 KM u roku od 30 dana po pravosnažnosti presude. Na osnovu člana 99. stav 1. u vezi sa članom 96. stav 2. tačka e) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske optuženi je dužan platiti sudu paušal u iznosu od 200,00 KM, u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti presude. 

  Prikazana vijest je na:
  21 PREGLEDA
  Kopirano
  Povratak na vrh

  Objavljena presuda u krivičnom predmetu broj 75 0 K 058295 23 K

  19.05.2023.

  Osnovni sud u Mrkonjić Gradu je dana 15.05.2023. godine u predmetu broj 75 0 K 058295 23 K objavio presudu kojom je optuženi Jovan Sandić iz Šipova, oglašen krivim zbog krivičnog djela krađa iz člana 224. stav 1. Krivičnog zakonika Republike Srpske za koje ga sud primjenom istih zakonskih propisa i članova 42, 43, 49. i 52. Krivičnog zakonika Republike Srpske osudio na novčanu kaznu u iznosu od 1.000,00 KM koju je optuženi dužan platiti ovom sudu u roku od 30 dana računajući od dana pravosnažnosti presude uz upozorenje da ukoliko optuženi u ostavljenom roku ne plati novčanu kaznu sud će narediti njeno prinudno izvršenje, a ako novčana kazna putem prinudnog izvršenja ne bude naplaćena u roku od 1 godine, sud će donijeti odluku o zamjeni novčane kazne u kaznu zatvora na način da se 50,00 KM novčane kazne zamijeni jednim danom kazne zatvora. Na osnovu člana 108. stav 3. Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske optuženi je dužan oštećenom Zoranu Milovcu iz Šipova na ime naknade štete isplatiti iznos od 300,00 KM u roku od 30 dana po pravosnažnosti presude. Na osnovu člana 99. stav 1. u vezi sa članom 96. stav 2. tačka e) Zakona o krivičnom postupku Republike Srpske optuženi je dužan platiti sudu paušal u iznosu od 200,00 KM, u roku od 30 dana od dana pravosnažnosti presude.