Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Osnovni sud u
Mrkonjić Gradu

 

Aktuelnosti

Javni konkurs za popunu upražnjenog radnog mjesta

Javni oglas za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto Asistent-Daktilograf, jedan izvršilac...

28.08.2019.

Javni konkurs za popunu upražnjenog mjesta

Javni konkurs za prijem radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme na radno mjesto Rukovodilac odsjeka administrativno-tehničkih poslova -1 (jedan) izvršilac. Pored opštih uslova propisanih Zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove...

21.08.2019.

Sedmica sudske nagodbe 02.04.2019.

više

Pozdravna riječ

Cijenjeni posjetioci

Cijenjeni posjetioci, Odlučili smo da Vam se ovim putem približimo u komunikaciji, predstavimo ovaj sud, olakšamo snalaženje u kontaktu sa nama i da Vam približimo pravosuđe.

03.07.2008.

više

Sudski predmeti – online
Brzi linkovi
Često postavljana pitanja

Kako izračunati iznos sudske takse za vaš predmet?

U postupku pred sudovima plaćaju se sudske takse po odredbama Zakona o sudskim taksama (Službeni glasnik Republike Srpske broj 73/08, 49/09, 67/13 i 63/14).

25.08.2016.

Kako mogu dobiti uvjerenje od suda?

Sud izdaje uvjerenja odnosno druge isprave o činjenicama o kojima vodi službenu evidenciju, a saglasno sa podacima iz službene evidencije.

16.07.2008.

Kako mogu doći do sudije u postupku?

Sudiji koji postupa u određenom predmetu može se doći samo po pozivu. Sudiji nije dozvoljen pojedinačan razgovor sa strankama u postupku.

16.07.2008.

više