Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Osnovni sud u
Mrkonjić Gradu

Odluka o pokretanju javne nabavke lož ulja za 2017.godinu

18.01.2017.

Odobrava se pokretanje postupka javne nabavke 8.000 l lož ulja za 2017. godinu.

Procijenjena vrijednost javne nabavke iznosi  12.000,00 KM (Slovima: dvanaesthiljada KM).

Za sprovođenje javne nabavke obezbjeđena su budžetska sredstva.

Javna nabavka će se sprovesti putem konkurentskog postupka.

Postupak javne nabavke sprovešće se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim i internim aktima.

Evidencioni broj javne nabavke: 075-0-Su-17-000 005.


Vijest je napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh