Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Osnovni sud u
Mrkonjić Gradu

Odluka o pokretanju javne nabavke tonera za 2017.godinu

19.01.2017.

Odobrava se pokretanje postupka javne nabavke tonera za 2017. godinu.
Procijenjena vrijednost javne nabavke (bez PDV-a), iznosi 3.500,00 KM (slovima: trihiljadepetstotina KM).
Za sprovođenje javne nabavke obezbjeđena su budžetska sredstva.
Javna nabavka će se sprovesti putem direktnog sporazuma.
Postupak javne nabavke sprovešće se u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama, podzakonskim i internim aktima.
Evidencioni broj javne nabavke:075-0-Su-17-000 008.


Vijest je napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh