Početna stranica Portala pravosuđa BiH


Osnovni sud u
Mrkonjić Gradu

Plan integriteta Osnovnog suda u Mrkonjić Gradu

03.02.2017.

U vezi sa Strategijom borbe protiv korupcije u BiH za period 2015.-2019. godine, Akcionim planom za provođenje Strategije za borbu protiv korupcije, kao i Strateškim planom VSTS-a BiH za period 2014.-2018. godine, a postupajući po Smjernicama za izradu i provođenje plana integriteta u pravosudnim institucijama BiH, Osnovni sud u Mrkonjić Gradu je započeo proces izrade, usvajanja i provođenja Plana integriteta.


Vijest je napisana na jeziku: Srpskom

Povratak na vrh